Hyfforddi Personol

Cefnogi a hybu chi i gyrraedd eich targedau ffitrwydd ac i fod yn y fersiwn mwyaf iach a ffit o'ch hunain. Cynlluniau a rhaglenni ffitrwydd wedi eu teilwra ar eich cyfer chi. Gallu gweithio ar bob elfen o ffitrwydd yn cynnwys cryfder, aerobig, llosgi braster, hyblygrwydd.

Hyfforddi Personol

(Un i Un)

Hyfforddi personol Unigol -
£30
y sesiwn

Pecyn Hyfforddi Personol
5 sesiwn am £140

Pecyn Hyfforddi Personol -
10 sesiwn am £260

Hyfforddi Personol Grŵp

(2 i 5 person)

Hyfforddi Personol Grŵp -
£35
y sesiwn

Pecyn Hyfforddi Grŵp -
5 sesiwn £150

Pecyn Hyfforddi Grŵp -
10 sesiwn £280

 

Clwb Ffit

Clwb ar gyfer y merched. Cynllun sy’n gweithio ar bob elfen o ffitrwydd ond sydd yn canolbwyntio yn bennaf ar gryfhau a tonio’r corff a gwneud y mwyaf o’r ‘curves’. Mae’r cynllun yma yn cynnwys cynlluniau bwyd, profion ffitrwydd a dadansoddiad corff.

Each session lasts approx. 45 mins.

 

Bwtcamp

Sesiynau buan i ddeffro’r corff ar meddwl! Gwella ffitrwydd, hwyl a byddwch yn teimlo’n yn dda am weddill y diwrnod!

 

Dosbarthiadau ffitrwydd

Dosbarthiadau ffitrwydd yn cynnwys ‘Effaith Metabolaidd’ ac ‘Insanity’. Am yr amseroedd gweler amserlen Iechyd Da a gwefan Menter Caerdydd.

 

Maethu’r corff a Bwyta yn iach : Cyngor a Chynlluniau bwyd

Dwi ddim yn credu mewn ‘diet’, mae bwyta yn iach yn ffordd o fyw ac felly mae angen gwneud dewisiadau realistig. Dysgwch i fwynhau eich bwyd ac i ddeall y pwysigrwydd o fwyta yn ‘lân’. 

 

Clwb Ffit -
£55 y mis (4 sesiwn yr wythnos + cynllun bwyd)

 

Bwtcamp Bore -
£40 - £60 am gwrs (hyd y cwrs yn amrywio)

Bwtcamp Dydd Sadwrn:

£6 y sesiwn

 

Dosbarthiadau Ffitrwydd (yn cynnwys Effaith Metabolaidd ac Insanity)
Am ddim i aelodau Iechyd Da neu £5 y sesiwn

 

Cyngor ar Fwyta yn Iach ac Maeth:
Holwch i gael gwybod, mae’n dibynnu ar beth yr ydych angen