Hyfforddi Personol

Cefnogi a hybu chi i gyrraedd eich targedau ffitrwydd ac i fod yn y fersiwn mwyaf iach a ffit o'ch hunain. Cynlluniau a rhaglenni ffitrwydd wedi eu teilwra ar eich cyfer chi. Gallu gweithio ar bob elfen o ffitrwydd yn cynnwys cryfder, aerobig, llosgi braster, hyblygrwydd.

Hyfforddi grŵp

Ar gyfer partneriaid, grwpiau / ffrindiau. Sesiynau hwyl wedi eu teilwra ar gyfer anghenion y grŵp.

Bwtcamp

Sesiynau buan i ddeffro’r corff ar meddwl! Gwella ffitrwydd, hwyl a byddwch yn teimlo’n yn dda am weddill y diwrnod!

 

Clwb Ffit

Clwb ar gyfer y merched. Cynllun sy’n gweithio ar bob elfen o ffitrwydd ond sydd yn canolbwyntio yn bennaf ar gryfhau a tonio’r corff a gwneud y mwyaf o’r ‘curves’. Mae’r cynllun yma yn cynnwys cynlluniau bwyd, profion ffitrwydd a dadansoddiad corff.

Dosbarthiadau ffitrwydd

Dosbarthiadau ffitrwydd yn cynnwys ‘Effaith Metabolaidd’ ac ‘Insanity’. Am yr amseroedd gweler amserlen Iechyd Da a gwefan Menter Caerdydd. 

Maethu’r corff a Bwyta yn iach : Cyngor a Chynlluniau bwyd

Dwi ddim yn credu mewn ‘diet’, mae bwyta yn iach yn ffordd o fyw ac felly mae angen gwneud dewisiadau realistig. Dysgwch i fwynhau eich bwyd ac i ddeall y pwysigrwydd o gael cydbwysedd iach  yn eich prydau.