Yn hytrach na bod yn gaeth i'r glorian (sydd yn newid trwy’r amser yn dibynnu ar y dŵr yn y corff, amser y mis, canran cyhyr, a pitsa y noson gynt) mae’n well gennyf i ddarganfod beth yr ydych yn mwynhau a gosod sialensiau ffitrwydd. Wrth deimlo yn dda, mae edrych yn dda yn tueddu i ddod law yn llaw a hyn.

Fy nghred yw bod gan bob person gryfder mewn rhyw elfen o ffitrwydd a dwi’n awyddus iawn i ddarganfod y cryfder hwnnw a’i ddatblygu , ynghyd a gwella elfennau eraill o ffitrwydd pan fod angen.

Mae pawb yn wahanol ond mae gan bawb y potensial i fod y fersiwn gorau ohonyn nhw eu hunain. Fy mwriad i yw trio helpu pobl i gyrraedd y nod hwnnw. Fe all hyn olygu sesiynau personol , dosbarthiadau ffitrwydd neu eich annog i feysydd hollol wahanol fel dysgu sgiliau syrcas neu fynd i ddringo mynydd!

Byddwch yn barod i weithio yn galed ond yn bwysicach i gael lot o HWYL ar y siwrne i wneud ffitrwydd a bod yn actif yn ffordd o fyw #symudmwy