‘Rydw i eisiau ymuno â bwtcamp / cael hyfforddwr – ond mae angen i mi wella fy lefelau ffitrwydd yn gyntaf’

Peidiwch â phoeni – byddwch yn cael canlyniadau gwell os byddwch yn siarad gyda hyfforddwr yn gyntaf. Mae’r gwasanaeth ar gyfer pobl o bob lefel o ffitrwydd, ac rydym ni i gyd yn datblygu dros amser – yr hyn sydd yn bwysig yw canfod beth rydych chi’n ei fwynhau a gwneud camau bychan, rheolaidd ar eich taith ffitrwydd.

 

Mae gen i ddiddordeb mewn hyfforddiant personol, ond ni allaf fforddio’r gost – oes unrhyw gyngor?

Edrychwch ar fy opsiynau grŵp a rhai o’r clybiau ffitrwydd – gallwch ymarfer 16 gwaith y mis am cyn lleied â £9 yr wythnos!

 

Rwyf yn gweithio llawn amser, pa opsiynau sydd ar gael?

Byddwn yn argymell sesiwn fuan yn y bore. Mae sesiynau’n cychwyn am 6.30a.m. (Llun-Gwener) ac mae sesiynau ar gael ar y penwythnos. Edrychwch ar fy nghalendr hyfforddi.

 

Lle ydych chi wedi eich lleoli/o ble ydych chi’n gweithio?

Iechyd Da yn Nhreganna neu gaeau Llandaf a Pharc y Rhath.

 

Ydych chi’n ymweld â thai?

Nac ydw.

 

Beth sydd angen i mi wisgo/ddod gyda mi?

Merched / bechgyn – dillad chwaraeon cyfforddus….os ydych chi’n mynd i wario ar rhywbeth, prynwch esgidiau o safon uchel….dewch â dwr gyda chi, ac os ydych chi’n mynd i rywl arall, gwnewch yn siwr fod gennych fyrbryd i’w gael ar ôl bod yn y gampfa (e.e.cnau). 

Ar gyfer bwtcamp y tu allan – hen ddillad nad ydych chi’n poeni am eu cael nhw’n fudr.

 

Ydych chi’n creu cynlluniau ar gyfer goliau gwahanol (e.e.colli pwysau)?

Ydw, rydw i’n creu rhaglenni a goliau mesuradwy i bob mathau o dargedau personol, o golli braster, i fesuriadau, gwella ffitrwydd cardiofasgiwlaidd i hyfforddi cryfder.

 

Sut ydych chi’n mesur colli braster?

Rhowch y glorian yn y bin! Mesur sy’n bwysig o ran colli braster a mesur eich corf yn gywir.

 

Polisi canslo  - rydw i wedi archebu ond am ganslo.

Mae hyn yn iawn, mae’n digwydd – edrychwch ar fy nhelerau ac amodau gwerthu am sut i wneud cais am ad-daliad.