Dosbarth neu sesiwn ffitrwydd am tua 6 o’r gloch yn y prynhawn? Eisiau bwyta swper cyn ymarfer ond yn teimlo dipyn yn llwglyd ar ôl gwaith / yn isel ar egni? Dyma sefyllfa dwi wedi bod ynddo dwni’m faint o weithiau ac mae pobl yn aml yn gofyn i mi beth yw’r peth gorau i fwyta cyn ymarfer i ‘gadw iddyn nhw fynd’ tan amser swper. Wel dyma’r union beth…
Mae’r peli bach yma yn cynnwys digon o galorïau ar gyfer egni i ymarfer ac mae’r braster da yn eich cadw yn fodlon tan eich pryd nesaf
Rhybudd/ tip: rhowch y rhain yn y rhewgell  a dadrewi dau ar y tro (cymryd tua  awr i ddad-rewi) – maen nhw’n neis felly os oes mwy ar gael rydych yn debygol o’i bwyta i gyd!! 
Rhowch nhw mewn bocs a mynd a nhw i'r gwaith, bwytewch tuag awr cyn ymarfer


Resipi (gwneud 24)
•    Cwpan cnau cashew wedi eu torri yn eithaf mân
•    2 lwy fwrdd menyn cnau
•    1 llwy fwrdd olew coconyt
•    ½ banana wedi ei fasho
•    10 datys heb garreg – wedi eu socian mewn dŵr i’w gwneud yn feddal (cael gwared ar dŵr) 
•    1  cwpan coconyt desiccated  (heb ei felysu)

Rhowch bopeth heblaw am y darnau coconyt mewn prosesydd neu gymysgwr bwyd. Yna rhowch y cymysgedd mewn powlen ac ychwanegu’r coconyt. Cymysgwch y coconyt i mewn yna rowliwch llwyed fwrdd o’r cymysgedd i mewn i belen x 24. 
Rhowch y peli yn y rhewgell i galedu am 20 munud.
Cadwch y peli mewn bocs yn yr oergell hyd at 2 wythnos neu yn yr oergell hyd at fis.