Peli Egni Coconyt a Cnau

Peli Egni Coconyt a Cnau

Dosbarth neu sesiwn ffitrwydd am tua 6 o’r gloch yn y prynhawn? Eisiau bwyta swper cyn ymarfer ond yn teimlo dipyn yn llwglyd ar ôl gwaith / yn isel ar egni? Dyma sefyllfa dwi wedi bod ynddo dwni’m faint o weithiau ac mae pobl yn aml yn gofyn i mi beth yw’r peth gorau i fwyta cyn ymarfer i ‘gadw iddyn nhw fynd’ tan amser swper. Wel dyma’r union beth…

Bwtcamp

Mae hi'n fis Ebrill ac yn amser perffaith i gychwyn sesiynau Bwtcamp!

Mi fydda i a Jez yn cychwyn cwrs 'Bwtcamp Bore' yn stiwdio Iechyd Da ar ddiwedd y mis ac mi rydym yn derbyn enwau nawr! Mi fydd y sesiwn yma yn sicr o eich deffro ac yn gychwyn da i'r diwrnod gan eich gadael yn llawn egni.

Os nad ydych yn berson bore mi fyddai yn arwain mwy o Bwtcamps i Menter Caerdydd ar nos Fawrth ac Dydd Sadwrn- mae'r rhain yn rai awyr agored, cysylltwch â mi neu angharad@mentercaerdydd.cymru i gael fwy o wybodaeth