Croeso!

Mae’r wefan yma wedi ei greu ar eich cyfer chi! Er mwyn hybu ffitrwydd a rhoi syniadau i chi ar gyfer bod y fersiwn mwyaf ffit ag iach ohonoch chi eich hun . Ond cyn i chi gymryd fy nghyngor dyma bwt amdanaf fi a fy siwrne i’r byd iechyd a ffitrwydd.

Gan fy mod wastad wedi caru chwaraeon dewisais i astudio cwrs ‘Chwaraeon, Iechyd a Seicoleg’ yn y Brifysgol. Cyn graddio mi roeddwn hefyd wedi ennill  cymhwyster mewn hyfforddi ffitrwydd ac aerobeg  wrth weithio rhan amser mewn canolfan hamdden wych o’r enw Plas Silyn.  Ar ôl gorffen ym Mhrifysgol Bangor roeddwn yn ffodus iawn i gael  swydd ar gynllun sydd wedi ei ariannu gan y cynulliad, yn annog plant i fod yn fwy actif. Roedd yn brofiad arbennig iawn ac yn gynllun gwych!

Mae pawb yn wahanol ond mae gan bawb y potensial i fod y fersiwn gorau ohonyn nhw eu hunain.

Wrth weithio llawn amser mi roeddwn yn dal i arwain sesiynau ffitrwydd yn fy amser sbâr ac es ymlaen i ddatblygu  dosbarthiadau  unigryw fy hun  gan ddefnyddio gwahanol elfennau o fy mhrofiadau yn y byd ffitrwydd. Yn ystod y cyfnod yma mi wnes i hefyd gymryd diddordeb mawr mewn ‘bwyta yn holistig’, sef bwyta bwyd da ac iachus ,ac nid i fynd ar ‘ddiet'. Dwi heb fod ar ddeiet ers hynny nac wedi cynghori neb arall fynd ar un chwaith!

 
IMG_1731.PNG

Symudais i Gaerdydd a bues yn ddigon ffodus i glywed am gampfa cyfeillgar ‘Iechyd Da’ – a dyma lle dwi’n cynnal rhan fwyaf o fy sesiynau.

Yn bersonol dwi wedi trio bob math o elfennau hyfforddi ffitrwydd ac wedi mynd i'r eithaf gyda rhai (yn rhy bell weithia efallai!). O godi  pwysau i gystadlu mewn chwaraeon , o redeg pellter hir a chymryd rhan  mewn triathalons i wirioni ar HIIT. Dwi  wedi gweld yn bersonol sut mae gwahanol fathau o hyfforddi ac o fwyta yn effeithio’r corff -ac ynghyd a llawer iawn o ymchwil - wedi dysgu llawr iawn o hynny!

 
Mae lefel fy ffitrwydd wedi codi’n sylweddol ers dechrau gweithio hefo Cadi. Mae ei hanogaeth gyson, ei hamynedd a’i mwynhad amlwg yn sbardun i weithio eich hun i’r eithaf!
— Branwen Gwyn